Jesteś tutaj: Strona główna › Eksperymenty i innowacje pedagogiczne

Eksperymenty i innowacje pedagogiczne

Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazywania innowacji pedagogicznych.

 

Innowacja w praktyce szkolnej – artykuł pani Stefanii Misiarek wicedyrektora ODN w Poznaniu

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2011 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Zasady przekazywania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji

EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY 

 

 Eksperyment pedagogiczny są to działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.


INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 Innowacja pedagogiczna jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Kończy się ewaluacją.

 

 - wg D. Ekiert-Grabowskiej, innowacje pedagogiczne to zmiany zawierające elementy nowości, wprowadzone świadomie do systemu szkolnego w celu ulepszenia praktyki edukacyjnej zgodnie z określonymi potrzebami pedagogicznymi.
 - wg R. Schulz ( łac. innovatio – odnowienie) - proces tworzenia lub przyswajania nowych rozwiązań edukacyjnych

  •  oryginalne, polegające na tworzeniu zupełnie nowego projektu zmian,
  • naśladowcze – inspirowane z zewnątrz, sprowadzające się do wdrożenia w danym środowisku czy instytucji sprawdzonych już nowości.

Potrzeba wprowadzania innowacji pedagogicznych wypływa z trzech źródeł:

  • z twórczego charakteru pracy nauczycieli
  • z konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie
  • ze zmienności rzeczywistości społecznej, kulturowej i konieczności dostosowania się do nowych sytuacji.

Propozycje innowacyjnych działań w szkole:

1. Projekt ,,Szkoła Kompetencji”
informacje na stronie: www.szkolakompetencji.pl

2. Realizacja projektu pod nazwą ,,Jeżeli mechatronika, to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu”.
informacje na stronie: www.zsken.pl

 

3. Realizacja projektu edukacyjnego Feniks, którego celem jest rozwijanie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.
informacje na stronie: www.fais.uj.edu.pl/FENIKS

4. e - Klasy
informacje na stronie: www.gimnazjum56.prv.pl

Innowacje zgłoszone w roku szkolnym 2014/2015

Innowacje zgłoszone w roku szkolnym 2013/2014

Innowacje zgłoszone w roku szkolnym 2012/2013

Innowacje zgłoszone w 2011 r.

Innowacje zgłoszone w 2010 r.

Innowacje zgłoszone w 2009 r.

Publikacja:
Karolina Adamska tel. 61 8541 569