Jesteś tutaj: Strona główna › Eksperymenty i innowacje pedagogiczne

Eksperymenty i innowacje pedagogiczne

Nowatorstwo pedagogiczne to nowe rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poszerzenie lub modyfikację realizowanych w szkole/placówce celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły.
Współczesna szkoła powinna rozwijać kompetencje, które pomogą uczniom sprostać wyzwaniom rynku pracy i społeczeństwa wiedzy.

Skuteczność całego systemu oświaty zależy od efektywności działania poszczególnych szkół. Szkoła winna wspierać uczniów w rozwoju, a nauczyciele doskonalić metody i warunki nauczania i wychowania, ulepszać organizację pracy oraz podnosić kompetencje. Za nowatorskie mogą być uznane działania, które:

- są nowością w kulturze organizacyjnej danej szkoły lub placówki,
- wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,
- odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów.
  

 

 

 

 

 

Publikacja:
Karolina Adamska tel. 61 8541 569