Jesteś tutaj: Strona główna › Eksperymenty i innowacje pedagogiczne

Eksperymenty i innowacje pedagogiczne

 


Eksperyment pedagogiczny są to działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.

Innowacja pedagogiczna jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Kończy się ewaluacją.

  - wg D. Ekiert-Grabowskiej, innowacje pedagogiczne to zmiany zawierające elementy nowości, wprowadzone świadomie do systemu szkolnego w celu ulepszenia praktyki edukacyjnej zgodnie z określonymi potrzebami pedagogicznymi.
 - wg R. Schulz (łac. innovatio – odnowienie) - proces tworzenia lub przyswajania nowych rozwiązań edukacyjnych

  • oryginalne, polegające na tworzeniu zupełnie nowego projektu zmian,
  • naśladowcze – inspirowane z zewnątrz, sprowadzające się do wdrożenia w danym środowisku czy instytucji sprawdzonych już nowości.

Potrzeba wprowadzania innowacji pedagogicznych wypływa z trzech źródeł:

  • z twórczego charakteru pracy nauczycieli
  • z konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie
  • ze zmienności rzeczywistości społecznej, kulturowej i konieczności dostosowania się do nowych sytuacji.

 

 

Publikacja:
Karolina Adamska tel. 61 8541 569