Jesteś tutaj: Strona główna › Zdarzyło się

Zdarzyło się w 2011 roku

GRUDZIEŃ 2011


19.12.2011 - Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty zorganizowali dla starostów powiatów województwa wielkopolskiego konferencję pn. Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicemarszałek Województwa  Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler oraz Łucja Zielińska dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Pile. Podczas konferencji podsumowano rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2011/2012, omówiono reformę szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w szczególności zawodowego oraz ustawicznego, przedstawiono projekt Politechniki Poznańskiej dotyczący dostosowywania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania" oraz zaprezentowano projekt KOWEZiU „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie.

16.12.2011 - w przedświątecznym spotkaniu zorganizowanym przez wojewodę wielkopolskiego Piotra Florka i wicewojewodę Przemysława Pacię uczestniczyła Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler. Przedstawienie opowiadające o świętach Bożego Narodzenia w wykonaniu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej "Promyk" w Dopiewcu uświetniło spotkanie opłatkowe. Podopieczni "Promyka" wcielili się w rolę aktorów, wszyscy w scenicznych strojach znakomicie oddali atmosferę świąt Bożego Narodzenia. (więcej ...)

15.12.2011 - w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się II Wojewódzka Konferencja z cyklu „Problemy dzieci i młodzieży” na temat „Przemoc w rodzinie. Jak pomóc dziecku zgodnie z Niebieską Kartą”, organizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. (więcej ...)

15.12.2011 - w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 zorganizowano wielką Galę Jubileuszową, która uczciła 50. rocznicę powołania Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. W obchodach uczestniczyła pani Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty, a także dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania pan Andrzej B. Tomaczak oraz wielu innych znamienitych gości. W tym dniu społeczność szkolna miała zaszczyt zaprezentować owoce swojej twórczej pracy, które powstały podczas realizacji projektu edukacyjnego „Mojej Szkole na 50-te Urodziny”. (więcej ...)

15.12.2011 - w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom etapu wojewódzkiego IX edycji programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej - Powrót do szkoły”. W kategorii gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku, a szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. D. Chłapowskiego w Witkowie. W uroczystości uczestniczyła Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler. (więcej ...)

13.12.2011 - w obchodach zorganizowanych dla uczczenia ofiar stany wojennego uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. O godz. 17.00 odprawiona została Msza Święta w kościele oo. Dominikanów, po której odbyły się uroczystości przy Pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Obchody upamiętniające Ofiary stanu wojennego i wydarzenia tamtych dni uwieńczyło ułożenie przez członków NZS, u stóp pomnika na placu Adama Mickiewicza, napisu ze zniczy „13 grudnia 1981 r. Pamiętamy”.

12.12.2011 - w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu wręczono Nagrody Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Dobosz Powstania Wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. 16. edycję wręczenia Doboszy ...  uświetnił występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 2. stopnia im. Mieczysława Karłowicza. (więcej ...)

09.12.2011 - w Auli Artis WSNHiD w Poznaniu, Zespół Szkół Nr 102 już po raz trzeci zorganizował Integracyjny Przegląd Twórczości Folklorystycznej "W 80 minut dookoła świata". W pełnej wrażeń i artystycznych doznań uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. (więcej ...)

09.12.2011 - w Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Poznaniu STO odbyła się konferencja i warsztaty "Jak ciekawie i skutecznie uczyć ortografii? Teoria a praktyka szkolna". W konferencji uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. (więcej ...)

08.12.2011 - w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Wdzięczność Młodych Serc”. Spośród wielu zgłoszonych instytucji i osób Kapituła Konkursu przyznała w tym roku tylko jedną nagrodę: Szkole Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie. (więcej ...)

08.12.2011 - w 60-tą rocznicę otwarcia Przedszkola kolejowego nr 71, przy ul. Galla Anonima 13 w Poznaniu, zorganizowano wielką Galę Jubileuszową. W obchodach 60-lecia przedszkola uczestniczyła Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty, a także przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, radni Rady Miasta Poznania, przedstawiciele Policji, Enei, byłych władz PKP, dyrektorzy szkół jeżyckich zarówno podstawowych, gimnazjów, jak i szkół średnich oraz dyrektorzy przedszkoli. Swoją obecność zaznaczyli także absolwenci przedszkola, byli nauczyciele, sympatycy i przyjaciele. (więcej ...)

06.12.2011 - na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania zaprezentowano ostateczne narzędzie, które pozwoli gromadzić aktualne i rzeczywiste dane o rynku pracy w Wielkopolsce w zakresie kształcenia zawodowego. W specjalnym posiedzeniu uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak oraz Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Barbara Zatorska. Podczas spotkania dyskutowano w jaki sposób spopularyzować ten projekt wśród dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych oraz starostów na terenie całego województwa. (więcej ...)

06.12.2011 - w Komornikach k. Poznania odbyło się seminarium zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy podsumowywujące badania społeczne nt. „Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w województwie wielkopolskim”.  W semianrium uczestniczyła Wicekurator Oświaty Dorota Kinal.
Na przełomie września i października 2011 r. WORP rozpoczął realizację badania nt. „Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w województwie wielkopolskim”, które miało na celu diagnozę aktualnej sytuacji branży budowlanej w naszym województwie (ze wskazaniem na jej słabe i mocne strony, determinanty i bariery rozwoju) oraz prognozę jej przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań budownictwa z rynkiem pracy i oświatą. Rezultaty prac Obserwatorium zostaną szeroko upowszechnione i opublikowane, co pozwoli zainteresowanym podmiotom na zdobycie wiedzy na temat zachodzących zmian w wielkopolskiej gospodarce, a tym samym stworzy możliwości przyjęcia właściwych strategii w zakresie inwestycji, kształcenia kadr, polityki zatrudnienia oraz tworzenia skutecznych środków zaradczych.

05.12.2011 - to kolejna szczególna data w kalendarium Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. W tym właśnie dniu szkoła celebrowała imieniny patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tej wyjątkowej i podniosłej uroczystości uczestniczyła Wicekurator Oświaty Dorota Kinal.
Obchody rozpoczęto od odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W programie uroczystości nie zabrakło wykładu absolwenta Liceum pana Jacka Bartkowiaka nt. „J. Piłsudski. Łączył czy dzielił?” oraz wspomnień Kazimierza Sipowicza nt. okoliczności przywrócenia liceum imienia Marszałka. Na zakończenie Dnia Patrona wręczono Medale Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.

LISTOPAD 2011


30.11.2011 - Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej stały się faktem w (wielko)Polskiej edukacji. Tymi słowami witano uczestników wojewódzkiej konferencji „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej w edukacji”. Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie. Organizator - Kuratorium Oświaty w Poznaniu wraz z współorganizatorami Zespołem Szkół Rolniczych w Grzybnie oraz Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią zaprosili do udziału w niej wszystkich zainteresowanych dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Wielkopolski. (więcej ...)

30.11.2011 - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi obchodziła swój jubileusz. Obchody 30-lecia istnienia szkoły były uwieńczeniem trwającego 4 dni projektu edukacyjnego poświęconego historii szkoły i jej patronowi – Hipolitowi Cegielskiemu. (więcej ...)

28.11.2011 - w Sali koncertowej „Aula Nova” w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z terenu naszego województwa. W uroczystości uczestniczyli Przemysław Pacia Wicewojewoda Wielkopolski, Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Prorektora ds. artystycznych i naukowych prof. Akademii Muzycznej dr Halina Lorkowska. (więcej ...)

26.11.2011 - XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu świętowało 20 - lecie swojej działalności. W uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, uczestniczyła Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler. Uroczystościom towarzyszyła wystawa prac plastycznych Absolwentów XVI LO zatytułowana „Artyści Dwudziestoletni”.
XVI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu rozpoczęło swoją działalność 1 września 1991 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 56. Należy więc ono do najmłodszych liceów w Poznaniu. W 1997 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Charles de Gaulle’a, a rok później XVI LO otrzymało sztandar.

25.11.2011 - pod nazwą „Kaziki” w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona. W uroczystości uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. W tym roku obchody Dnia Patrona były szczególnie ważne dla społeczności szkolnej, gdyż XIV Liceum Ogólnokształcące dzięki swej twórczej, pełnej pasji i zaangażowania pracy otrzymało certyfikat "Szkoła na medal". (więcej ...)

21-25.11.2011 - na zaproszenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu przebywali przedstawiciele państw europejskich z Niemiec, Szwajcarii, Finlandii, Litwy i Turcji. Celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat: Nadzór pedagogiczny, jako jeden z procesów mający wpływ na jakość pracy szkoły. (więcej ...)

23.11.2011 - na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja zorganizowana przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego: Kadry dla inwestora. Targi rzemiosła i kształcenia zawodowego. W konferencji uczestniczyli: poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Jerzy Bartnik, prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z kraju, Wojewódzkich Urzędów Pracy, a także rzemieślnicy i pracodawcy. Podczas wystąpień przedstawiano wyniki analiz dotyczących dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego. Wskazywano rolę środowiska rzemieślniczego w tworzeniu na terenie gmin i powiatów miejsc pracy oraz potrzebę dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a więc w praktyce potrzeb pracodawców. W swoim wystąpieniu pani Elżbieta Walkowiak, przedstawiła istotne znaczenie planowanych przez MEN zmian w kształceniu zawodowym w kontekście oczekiwań pracodawców i dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.
W dalszej części konferencji, Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP postanowiła wyróżnić najlepszych pracodawców w Wielkopolsce współpracujących z Ochotniczymi Hufcami. Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu Stefana Friedmanna odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

23.11.2011 - w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu odbyła się VII Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, pod hasłem „Dlaczego warto rozmawiać o zdrowym odżywianiu na każdym etapie edukacji”. Zgromadzonych gości powitał z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Józef Mazurek. (więcej ...)

23.11.2011 - na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej przy ul. Nieszawskiej 13C w Poznaniu odbyło się XII Wielkopolskie Seminarium  Naukowe Nauczycieli Fizyki nt. Technologie informacyjne w edukacji. W seminarium uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. W programie m.in. były takie wykłady jak: Hyper - konstruktywizm jako odpowiedź na społeczeństwo Internetu, Zastosowanie spektroskopii Ramana do badań medycznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, Eksperymenty dydaktyczne z termodynamiki, Technologie informacyjne w kontekście współczesnych koncepcji uczenia się.
Szczegółową ofertę szkoleń i wykładów prowadzonych przez pracowników Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej znajdą Państwo na stronie: http://www.phys.put.poznan.pl/

23.11.2011 - Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak wzięła udział w konferencji inaugurującej kampanię edukacyjno – informacyjną na temat zagrożeń dzieci i młodzieży komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym. Kampania realizowana jest przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” w perspektywie nadchodzących Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. (więcej ...)

23.11.2011 - w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach odbyła się niecodzienna uroczystość nadania szkole imienia, w której uczestniczyła Wicekurator Oświaty Dorota Kinal. Patronem szkoły został Kornel Makuszyński, autor ponad pięćdziesięciu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem tablicy z wizerunkiem Kornela Makuszyńskiego i powitaniem patrona hymnem szkoły, specjalnie napisanym na tę okoliczność. Następnie uczniowie przedstawili krótką część artystyczną. Jeden z uczniów przybrał postać Kornela Makuszyńskiego, natomiast szkolni bliźniacy wcielili się w rolę Jacka i Placka z powieści "O dwóch takich, co ukradli księżyc". Najwięcej emocji oglądającym przysporzył uczeń, który dyrygował szkolnym chórem.

14 i 15.11.2011 - w auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu odbyła się uroczystość odznaczenia Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej blisko pięciuset wielkopolskich nauczycieli i pracowników oświaty. (więcej ...)

11.11.2011 - w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Poznaniu uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Po mszy św. w Kościele Farnym nastąpił przemarsz w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych na Plac Wolności, gdzie złożono meldunek Dowódcy Garnizonu, podniesiono flagę państwową i odegrano hymn państwowy. Apel Pamięci zakończył uroczysty wystrzał z armaty prawosławnej, pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz defilada pododdziałów.

10.11.2011 - w przeddzień Święta Niepodległości, dokonano oficjalnego otwarcia Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej w Gminie Poniec. W uroczystości udział wzięli m.in. burmistrz Jacek Widyński, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kusz, dyrektor leszczyńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu Leszek Szczepaniak i ks. dziekan Andrzej Wiśniewski a przede wszystkim dzieci wraz z rodzicami. (więcej ...)

09.11. 2011 - poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu „Mazury Cud Natury” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Konkurs plastyczno-fotograficzno-literacki promujący Mazury jako cud natury pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej skierowany był do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, organizacji młodzieżowych, nauczycieli oraz wychowanków polonijnych ośrodków oświatowych. W konkursie uczestniczyło ponad 4,6 tys. prac nie tylko z Polski, ale też z sześciu różnych krajów! (więcej ...)

05.11.2011 - w foyer Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyła Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler.
(więcej ...)

05.11.2011 - w Auli UAM odbyły się uroczyste obchody 75-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. W jubileuszu szkoły uczestniczyły: Hanna Rajcic-Mergler Wicekurator Oświaty i Barbara Zatorska Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki. (więcej ...)

04.11.2011 - w Klubie "Barbórka" Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Turku obchodziła swoje 40 lecie. W akademii zorganizowanej z tej okazji uczestniczyła Wicekurator Oświaty Dorota Kinal. (więcej ...)

03.11.2011 - w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Laureaci olimpiad ogólnopolskich i międzynarodowych, zwycięzcy konkursów i turniejów sportowych oraz uczniowie osiągający nieprzeciętne wyniki w nauce odebrali z rąk Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall dyplomy. (więcej ...)

03.11.2011 - Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak wzięła udział w inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 Kolorowego Uniwersytetu. Honorowy Patronat nad Kolorowym Uniwersytetem objęli m. in. JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.
W auli Uniwersytetu w obecności dzieci i zaproszonych gości odbył się pierwszy wykład ucznia klasy I Gimnazjum Społecznego nr 4 w Poznaniu Bartosza Olenderka, który z wielka pasją przedstawił zgromadzonym temat gwiazd, ich budowę, życie i umieranie. “Młodzi studenci” w wieku 6-12 lat otrzymali pierwsze indeksy i zaproszenie na kolejne wykłady. Po inauguracji i wręczeniu indeksów odbył się pierwszy z sześciu comiesięcznych wykładów poświęcony mitowi o Amorze i Psyche. Wykład wygłosił dr Mateusz Stróżyński z Instytutu Filologii Klasycznej UAM.

PAŹDZIERNIK 2011


29.10.2011 - pod Honorowym Patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu obchodził swój jubileusz. W 90. rocznicę powstania związku Oficerów Rezerwy RP w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu podczas oficjalnych obchodów wystąpili prezes Zarządu Głównego Związku płk. w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz i prof. zw. dr hab. Karol Olejnik, rektor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, wręczono odznaczenia oraz obejrzano występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W jubileuszu uczestniczyła Wicekurator Oświaty Dorota Kinal.
Organizacja zrzesza oficerów, chorążych, podoficerów oraz kombatantów i sympatyków, którzy chcą w swojej działalności statutowej i w codziennym życiu nawiązywać do tradycji wojskowych i cnót oficerskich z czasów II RP.

28.10.2011 - Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak uczestniczyła w uroczystych obchodach setnej rocznicy urodzin zasłużonej misjonarki i lekarki dr Wandy Błeńskiej, która przez ponad 40 lat leczyła ludzi w Ugandzie. Uroczystość na poznańskim Uniwersytecie Medycznym uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Piątkowskiej Szkoły Społecznej, której patronem jest misjonarka oraz chóru męskiego Poznańskie Słowiki. Podczas spotkania urodzinowego zaprezentowano film dokumentalny oraz wystawy o pracy i pobycie Błeńskiej w Ugandzie, w której spędziła niemal połowę życia pomagając chorym. Wanda Błeńska urodziła się 30 października 1911 roku w Poznaniu, w roku 1934 uzyskała dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, a następnie - już po II wojnie światowej, w której uczestniczyła jako żołnierz Armii Krajowej - dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu.

26.10.2011 - w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu odbyła się konferencja inaugurująca Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty "Jak wykorzystać wyniki sprawdzianu szóstoklasisty dla podniesienia efektywności kształcenia". Organizatorem spotkania byli Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak i Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Grzegorz Bogacz. (więcej ...)

26.10.2011 - uroczyście oddano do użytku pracownie dydaktyczne w nowych obiektach dydaktyczno-szkoleniowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie. Przecięcia biało-czerwonej wstęgi przed bramą hali spawalniczej dokonali wspólnie (na zdjęciu od prawej): Starosta Pleszewski Michał Karalus, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka oraz dyrektor CKP i ODN Roman Paruszewski. Inwestycja była realizowana etapami przez dwa ostatnie lata. Decyzję o rozbudowie Centrum Kształcenia Praktycznego podjął Zarząd Powiatu w czerwcu 2009 roku. Celem rozbudowy ośrodka było zapewnienie odpowiedniej bazy dla potrzeb kształcenia zawodowego w Powiecie Pleszewskim, poprawa warunków pracy nauczycieli i praktycznej nauki zawodu przez uczniów. ( zdjęcie)

26.10.2011 - w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie odbyło się Spotkanie Oświatowców. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak w porozumieniu ze Starostą Pleszewskim Michałem Karalusem zorganizowali spotkanie poświęcone realizacji zadań edukacyjnych przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu pleszewskiego. Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy między nauczycielami wszystkich szkół, bez względu na organ prowadzący, w zakresie podniesienia poziomu jakości kształcenia.

25.10.2011 - w auli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Nagrody wręczyli Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej wyróżniono 34 nauczycieli, a nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 92 nauczycieli województwa wielkopolskiego. (więcej ...)

21.10.2011 - dla upamiętnienia 55. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956 r. odbyły się okolicznościowe uroczystości pod tablicami Petera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego.  W obchodach uczestniczyła Wicekurator Oświaty Dorota Kinal. Pod tablicą Petera Mansfelda (ul. Mansfelda)  i pod tablicą Romka Strzałkowskiego (ul. Strzałkowskiego) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Józefa Bema przedstawili przygotowany przez siebie program artystyczny. W dniu obchodów 55 rocznicy wybuchu Węgierskiego Powstania Narodowego w kinie "Rialto"  w Poznaniu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego "13 lat, 13 minut", którą poprzedziło wystąpienie współtwórcy filmu, Pana Grzegorza Łubczyka, byłego Ambasadora RP na Węgrzech.

20.10.2011 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy obchodził swój jubileusz. Z okazji obchodów 120 - lecia działalności wychowawczej w Cerekwicy oraz otwarcia placówki po gruntownej przebudowie dokonanego ze środków unijnych, budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Jarocińskiego, odbyła się uroczystość z udziałem wielu szacownych Gości. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele samorządów, radni, przedstawiciele nauki i sądownictwa oraz aktualni i byli pracownicy. W jubileuszu ośrodka uczestniczyła Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler. (więcej ...)

17-18.10.2011 - na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Sali Zielonej odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Czas zawodowców. Szkolnictwo zawodowe w Finlandii i w Wielkopolsce - systemy zarządzania i powiązania z rynkiem pracy". (więcej ...)

16.10.2011 - minęło 20 lat od momentu założenia Policealnego Studium Kosmetycznego Anieli Goc przy ul. Brzeźnickiej 3 w Poznaniu. W jubileuszu 20-lecia szkoły uczestniczyła Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler. W programie uroczystości nie zabrakło omówienia zagadnień związanych ze zdrowiem i urodą ... (więcej ...)

14.10.2011 - w Dzień Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie na ucznia pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu. W tym wyjątkowym dniu gośćmi uroczystości byli Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler. (więcej ...)

14.10.2011 - podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, wręczyła nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji odznaczenia państwowe, medale i nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. (więcej ...)

13.10.2011 - w uroczystej Gali Konkursu Nauczyciel Roku, podczas której nadany został tytuł Nauczyciela Roku 2011, uczestniczyła Wicekurator Oświaty Dorota Kinal. Tytuł Nauczyciela Roku 2011 otrzymała Anna Sosna, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Gimnazjów im. Józefa Piłsudskiego w Częstochowie. (więcej ...)

10.2011 - na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, Minister Edukacji Narodowej nadała w 2011 r. tytuł honorowy Profesora Oświaty dwóm dyrektorom szkół województwa wielkopolskiego. (więcej ...)

08.10.2011 - w Blow Up Hotel w Starym Browarze odbyła się konferencja „Edukacja umysłu. Elastyczny model edukacji oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera”. Wystąpił na nim sam profesor Howard Gardner, pracownicy merytoryczni projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” i przedstawiciele zarządu GE S.A. - beneficjenta projektu. W konferencji uczestniczyły Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak i Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler. (więcej ...)

07.10.2011 - odbyła się uroczystość 90-lecia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, w której uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak – absolwentka szkoły z roku 1975, Prezydent Miasta, liczni parlamentarzyści i radni, dyrektorzy szkół i wielu instytucji oświatowych i kulturalnych miasta. Myślą przewodnią uroczystości było hasło: „Ta Szkoła to wielka rzecz”. (więcej ...)

05.10.2011 - w uroczystym otwarciu nowych pracowni do ćwiczeń budowlano-instalatorskich w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Pani Kurator podczas wystąpienia podkreśliła jak istotne jest kształcenie zawodowe oraz rzetelne przygotowanie fachowców. (więcej ...)

05.10.2011 - Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak wzięła udział w oficjalnym otwarciu Przedszkola "Parkowe Skrzaty" Fundacji UAM. Przedszkole funkcjonuje od września w zaadaptowanym na ten cel budynku mieszkalnym, znajdującym się przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT). Przedszkole zapewnia nowoczesny system opieki i edukacji, opierający się na założeniu, że dzieci są małymi badaczami oraz stawiający na indywidualny rozwój zainteresowań wychowanków i ścisłą współpracę z rodzicami. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz autorską koncepcję nauczania opracowaną przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren. Placówka otwarta jest 10 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, umożliwiając tym samym możliwość elastycznego dostosowania do godzin pracy rodziców. Inicjatorami jej powstania byli pracownicy Fundacji UAM, którzy we współpracy z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren opracowali projekt "PARKujemy z rodzicami." Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki temu do 2013 r. pobyt dziecka w tej placówce będzie bezpłatny. W trakcie trwania projektu z oferty przedszkola mogą korzystać dzieci pracowników Fundacji UAM, firm znajdujących się na terenie PPNT oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

01.10.2011 - w sali im. bpa Jana Lubrańskiego UAM odbyła się inauguracja 44. sezonu artystycznego Pro Sinfoniki - młodzieżowego ruchu miłośników muzyki. Gościem tej uroczystości była m. in. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Walkowiak, która udekorowała Medalem Komisji Edukacji Narodowej czworo szczególnie zasłużonych opiekunów jednostek Pro Sinfoniki. (więcej ...)

WRZESIEŃ 2011


29-30.09.2011 - odbywała się w Poznaniu dwudniowa międzynarodowa konferencja pn. „Dziecko rodziców migrujących zarobkowo”, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. (więcej ...)

28.09.2011 - w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyła się konferencja podsumowująco – upowszechniająca projekt Leonardo da Vinci ,,Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych – wymiana doświadczeń”. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty reprezentowała p. Elżbieta Świder, dyrektor Delegatury w Koninie. (więcej ...)

28.09.2011 - w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, odbyła się konferencja prasowa, która zainicjowała rozpoczynający się program edukacyjny „PrawoTeczka - prawo dla młodzieży”.  (więcej ...)

27.09.2011 - w uroczystościach 72. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego wzięła udział Wicekurator Oświaty Dorota Kinal. O godzinie 10.00, przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego (u zbiegu ul. Wieniawskiego i al. Niepodległości) wszyscy zebrani oddali hołd bohaterom walki o niepodległość Ojczyzny w strukturach Państwa Polskiego, które powstało 72 lata temu.

24.09.2011 - VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego obchodziło 90-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie pokoleń nauczycieli i absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez chór szkoły „Gaude Mater Polonia”.  (więcej ...)

22-23.09.2011 - w Poznaniu, Kaliszu i Koninie odbyły się konferencje regionalne poświęcone roli i znaczeniu wymagań, jakie państwo stawia szkołom i placówkom w zakresie ich jakościowego rozwoju.
Spotkania przebiegały pod hasłem „O szkole w szkole”-  rozmowy o tym co ważne we współczesnej edukacji i odbyły się na terenie całego kraju jako działanie w projekcie Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1.współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej ...)

22.09.2011 - słowami "Cechą charakterystyczną jubileuszu jest uzmysłowienie sobie bezlitośnie szybko upływającego czasu i nieodparta chęć wracania do początku, do historii, do ludzi, którzy ją tworzą" Dyrektor Zespołu Szkół nr 110 Beata Łukomska rozpoczęła uroczystość, która odbyła się w auli Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu (na Jeżycach). W jubileuszu szkoły uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, która w swoim wystąpieniu zaakcentowała okoliczności, które korzystnie wpłynęły na wytworzenie specyficznej i wyjątkowej  atmosfery w szkole. (więcej ...)

21.09.2011 - w uroczystości nadania imienia "Bohaterów Września 1939 r." Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Trzemżalu uczestniczyła Wicekurator Oświaty Dorota Kinal. Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. W wyniku demokratycznych wyborów cała społeczność szkolna Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu, w której skład wchodzą: uczniowie, nauczyciele i rodzice w zdecydowanej większości opowiedziała się za przyjęciem imienia ,,Bohaterów września 1939 r.”  Autorytet bohaterów września 1939 r. reprezentujący społeczne treści i tak ważne wartości obywatelskie ma przyczynić się do bliskości i kształtowania wzorców wśród dzieci i młodzieży.

21.09.2011 – w Szkole Podstawowej w Miłaczewie odbyła się uroczystość stulecia istnienia szkoły. w której uczestniczyła Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler. Rząd rosyjski w 1911 roku wydał decyzję o budowie szkoły w Miłaczewie, która wówczas należała do gminy Skarżyn. (więcej ...)

19.09.2011 - uroczystością inauguracyjną, w poznańskiej Arenie rozpoczęły się III Europejskie Spotkanie Młodzieży z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich gości, tj. gimnazjalistów, licealistów, a także opiekunów z 17 krajów, w większości należących do Unii Europejskiej. (więcej ...)

16.09.2011 - w uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej przyznanej Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Młodego Widza Ale Kino! uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. (więcej ...)

14-15.09.2011 - w Hotelu Inter Szablewski w Dymaczewie Nowym k. Poznania odbyła się konferencja zorganizowana w ramach cyklu regionalnych konferencji pn.: „Stosowanie i wykonywanie środków wychowawczych, w tym środka tymczasowego, w kontekście specyfiki funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii".  (więcej ...)

08.09.2011 – zakończyły się narady dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek województwa wielkopolskiego. Na spotkaniach z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty omówiono wyniki nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011, w tym podsumowano ewaluacje zewnętrzne, kontrole planowe i doraźne oraz działania wspomagające pracę szkół i placówek. (więcej ...)

01.09.2011 - w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012. Wspólnie z młodzieżą i nauczycielami nowy rok szkolny zainaugurowali: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, parlamentarzyści oraz władze samorządowe.
Rozpoczynający się rok szkolny 2011/12 ogłoszony został Rokiem Szkoły z Pasją, dlatego podczas przemówienia Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak podziękowała wszystkim pracownikom swarzędzkiej jedynki za kształtowanie wizerunku szkoły bogatej w wartości, za pasję i pedagogiczny profesjonalizm, cytując wiersz Douglas Malloch – "Bądź najlepszym, czym potrafisz być!”.  (więcej ...)

01.09.2011 - w wojewódzkich obchodach 72. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę uczestniczyły Wicekurator Oświaty Dorota Kinal i Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14.30 na Poznańskiej Cytadeli pogrzebem szczątków nieznanego żołnierza, poległego w wojnie obronnej ’39 roku. Po nabożeństwie została odprawiona uroczysta msza święta w kościele św. Józefa w intencji pomordowanych. Bezpośrednio po niej nastąpił przemarsz pod Pomnik Armii Poznań, gdzie dokładnie o godzinie 17.00 uczczono pamięć milionów ofiar jednej z najstraszniejszych wojen i złożono kwiaty.

SIERPIEŃ 2011


29.08.2011 - w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Elżbietą Walkowiak wręczyli odznaczenia (Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi) i Medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom oświaty, którzy w Roku Odkrywania Talentów wykazali się niezwykłym zaangażowaniem na rzecz rozwoju talentów i umiejętności uczniów. (więcej ...)

01.08.2011 - o godzinie "W" odbyły się uroczystości upamiętniające 67. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, podczas których Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler złożyła kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Pamięć uczestników Powstania uczczono Apelem Pamięci, gdzie grupa rekonstrukcyjna odtworzyła powstańczą barykadę.

LIPIEC 2011


01.07.2011 - Polska - po raz pierwszy od wstąpienia do Unii Europejskiej - objęła przewodnictwo w Radzie UE. Z tej okazji przed kamieniem, który stanął pod urzędem wojewódzkim 1 maja 2004 roku w dniu wejścia Polski do Unii, odbyło się symboliczne przekazanie Polsce Prezydencji w Radzie UE. W uroczystościach przed Urzędem Wojewódzkim uczestniczyli: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Wicemarszałek Leszek Wojtasiak, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, posłowie, euro posłowie oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Podczas uroczystości wojewoda wręczył obecnej na spotkaniu młodzieży z VIII LO w Poznaniu flagę z logo polskiej Prezydencji w Radzie UE, w dowód uznania zaangażowania społeczności szkoły w problematykę integracji europejskiej. Poznańska ósemka była pierwszą w regionie szkołą, w której w latach 90-tych powstał szkolny klub europejski. Na zakończenie uroczystości, przy dźwiękach "Ody do radości", młodzież wypuściła kilkaset balonów białych, czerwonych, żółtych i niebieskich. ( zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3)

 

CZERWIEC 2011


28.06.2011 - w 55. rocznicę Poznańskiego Czerwca ’56 Wielkopolanie, oddali hołd wszystkim uczestnikom powstania. W kościele Dominikanów w intencji ofiar powstania odprawiona została msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Marka Jędraszewskiego. Po mszy uczestnicy uroczystości pokłonili się bohaterom „czarnego czwartku” i złożyli kwiaty pod Poznańskimi Krzyżami na pl. Mickiewicza. Hołd bohaterom oddała także Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty. Obchody rocznicowe zakończył koncert Pamięci Bohaterów Poznańskiego Czerwca MISSA 1956, w auli poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
W związku z uroczystymi obchodami 55. Rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56 wiązanki złożono również pod wszystkimi tablicami upamiętniającymi wydarzenia „czarnego czwartku”: przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych, pod zajezdnią MPK przy Gajowej oraz na ulicy Roboczej oraz przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S. A.

22.06.2011 - Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu dzięki świetnej postawie swoich uczniów podczas Olimpiady Techniki Samochodowej uzyskał tytuł Samochodowej Szkoły Roku. Nie jest to pierwszy sukces kaliskiej „Samochodówki”. (więcej ...)

22.06.2011 - był dla społeczności Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie dniem szczególnym nie tylko z powodu rozdania świadectw i wizji wakacyjnego odpoczynku wieńczącego trudy dziesięciomiesięcznej nauki. Tego dnia zgromadzeni nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i rodzice żegnali odchodzącego na zasłużoną emeryturę po 45 latach pracy zawodowej dyrektora Antoniego Fornalskiego. (więcej ...)

21.06.2011 - na uroczystość zakończenia XV Jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce zaproszona została Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty. W gali wzięli udział: Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - Jacek Gursz, Koordynator merytoryczny Konkursu - Wiesława Surdyk - Fertsh, przedstawiciele partnerów i sponsorów.
W XV Jubileuszowym Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce z 292 uczniów startujących w etapie wojewódzkim, tytuł laureata otrzymało 194 uczniów.

21.06.2011 - w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 przyznano nagrody dla nauczycieli poznańskich szkół i placówek oświatowych. W uroczystości wręczenia nagród wzięła udział Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.
Nagrody Prezydenta Miasta Poznania przyznane były za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, a w szczególności za: zdobycie przez uczniów prowadzonych przez nauczyciela tytułu laureata olimpiad przedmiotowych i konkursów, innowacje pedagogiczne - pomysł, opracowanie i wprowadzenie, organizację konkursów międzyszkolnych i szkolnych, szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem trudnym, pracę na rzecz całej społeczności szkolnej i pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

18.06.2011 - Wielkopolskie Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie pragnąc godnie uczcić 235. rocznicę trwania swej ALMAE MATRIS TREMESNENSIS zorganizowała w swoich murach Zjazd Wychowanków Szkoły.
(więcej ...)

17.06.2011 - w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak otworzyła Forum Młodzieżowych Kół Wolontariatu pt. „Rola wolontariatu w rozwoju i edukacji młodzieży”. Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu, w którym najprężniej działa koło wolontariatu otrzymało tytuł Szkoły Przyjaznej Wolontariatowi. (więcej ...)

15.06.2011 - o bezpieczeństwie dzieci i jakości organizowanych dla nich wyjazdów, rozmawiano podczas konferencji przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie województwa wielkopolskiego.
W spotkaniu wzięła udział Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler, która przedstawiła informację na temat wyników konkursów ofert na dofinansowanie oraz powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu woj. wielkopolskiego. Dodatkowo pani wicekurator poinformowała w jaki sposób wielkopolskie szkoły przygotowują uczniów do bezpiecznego spędzenia wakacji oraz w jaki sposób kuratorium planuje kontrolę miejsc, w których będą odpoczywać dzieci. W województwie wielkopolskim z pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie wypoczynku letniego skorzysta ok. 13 tys. dzieci. Pani wicekurator zaapelowała również do dorosłych, młodzieży i dzieci o wyobraźnię i rozwagę. Na koniec życzyła wszystkim wspaniałego wypoczynku i szczęśliwego powrotu we wrześniu do szkoły.
Nad bezpieczeństwem dzieci na terenie Wielkopolski, dla których w przyszłym tygodniu rozpoczynają się wakacje, czuwać będą, oprócz Kuratorium Oświaty,  również policjanci, strażacy,  Sanepid, Inspekcja Transportu Drogowego i WOPR.
Na trybunach nad Maltą zasiedli uczniowie, dla których grupa policjantów z Komisariatu Wodnego z psami oraz WOPR przeprowadzili pokazy ratowania tonących przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

15.06.2011 – zakończył się 43. sezon artystyczny Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfoniki. W uroczystości wzięła udział Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler.
Podczas spotkania w Sali Lubrańskiego UAM wręczono cztery puchary prezydenta RP dla najlepszych klubów w turnieju międzyklubowym, którego hasło wywoławcze brzmiało "Koncert". Nagrody główne - puchary prezydenta RP otrzymały: Koło Młodych Melomanów "Amadeusz" przy Szkole Podstawowej Nr 90 im. Władysława hr. Zamoyskiego w Poznaniu za program "Spotkanie nad Utratą w Żelazowej Woli", Koło Młodych Melomanów "Klasa Muzyczna" przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie za program "Uszy do góry - muzyczny Poznań w oczach Jerzego Waldorffa", Klub Pro Sinfonika im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim za program "Nowowiejski - ojciec i kompozytor - dokument sceniczny" oraz Grupa Kolorowych Nutek przy Przedszkolu nr 21 "Akademia Pana Kleksa" w Poznaniu za program "Rok w piosence do słów Marii Konopnickiej z muzyką Zygmunta Noskowskiego".

10.06.2011 - Szkoła Podstawowa w Gulczu, w stulecie swojego istnienia, otrzymała imię Polonii Amerykańskiej. Po mszy św., podczas której poświęcono sztandar, nastąpił przemarsz do budynku szkoły, gdzie w obecności gości i uczniów nastąpiło odsłonięcie oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia tablicy dokonała pani Dorota Kinal - Wicekurator Oświaty. Następnie oddano cześć zmarłym pedagogom, absolwentom i Polakom w Ameryce, także tym, którzy za chlebem opuścili rodzinny Gulcz.
Dalsze obchody świętowano w sali gimnastycznej. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu Mirosław Nawrot dokonał prezentacji Patrona Szkoły. Po raz pierwszy wszyscy zaśpiewali hymn szkoły. Autorem słów hymnu jest poeta Stanisław Neunert, a muzyki pan Marian Obst. Następnym punktem uroczystości było pełne uczuć i wrażeń przedstawienie słowno- muzyczne pt. "Korzenie", przedstawiające losy emigrantów z Gulcza i ich potomków.
Po uroczystościach goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i okolicznościowych wystaw ("Z dziejów wsi", "Historia szkoły", "Polonia w Ameryce").
( zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4)

09.06.2011 - w Powodowie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Part-147 Europejskiemu Technikum Lotniczemu. Jak poinformował zebranych dyrektor Jerzy Rusin, dokument, który powodowska szkoła uzyskała jako druga w Polsce, daje prawo do szkolenia i egzaminowania w kategorii technik awionik. To wyjątkowe wyróżnienie dla wszystkich osób, które wcześniej przyczyniły się do powstania ETL, a teraz dbają o wysoki poziom nauczania – co mocno podkreślał w swoim wystąpieniu starosta Ryszard Kurp.
Wagę całego wydarzenia potwierdził udział w uroczystości wielu znanych osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Grzegorz Potrzebowski, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Edmund Klich, inicjator i pomysłodawca powstania ETL Juliusz Werenicz, wicestarosta Jacek Skrobisz, dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań płk Cezary Wiśniewski, szef szkolenia Aeroklubu Ziemi Lubuskiej Adam Sikora oraz burmistrzowie: Wolsztyna Andrzej Rogozinski i Rakoniewic Gerard Tomiak. ( zdjęcie 1, zdjęcie 2)

09.06.2011 - Stypendyści Prezesa Rady Ministrów spotkali się z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem edukacji narodowej Katarzyną Hall. Wśród uczestników spotkania byli laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, uczniowie mający wybitne osiągnięcia w nauce i wysoką średnią ocen.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane od roku szkolnego 1997/1998 uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy dostali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie.
W roku szkolnym 2010/2011 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 3.984 uczniów, w tym 330 uczniów ze szkół naszego województwa. Do udziału w uroczystościach w KPRM zaproszonych zostało 46 uczniów, w tym 4 reprezentantów woj. wielkopolskiego.
( zdjęcie 1, zdjęcie 2)

08.06.2011 - był dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie dniem szczególnym. Tego właśnie dnia szkoła nie tylko, jak co roku, obchodziła Dzień Patrona, ale także świętowała 130 – lecie swego powstania. Jubileusz rozpoczął się uroczystą mszą świętą w kościele św. Jerzego. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz całej społeczności szkolnej, prowadzonej przez Wojskową Orkiestrę z Bytomia i poczet sztandarowy, do budynku szkolnej sali sportowej, gdzie odbyła się główna część uroczystości. W akademii udział wzięli m.in. pani Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty, przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy jarocińskich placówek i instytucji oświatowych i kulturalnych oraz uczniowie, nauczyciele i rodzice. (więcej ...)

06.06.2011 - w konferencji, której celem było upowszechnienie wyników projektu badawczego „Rzemiosło a kształcenie zawodowe w regionie” uczestniczyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.
Projekt pt.: "Rzemiosło a kształcenie zawodowe w regionie" był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego". Instytucją Wdrażającą był Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Głównym celem projektu było wypracowanie kompleksowej diagnozy w zakresie roli i znaczenia rzemiosła w kształceniu zawodowym w Wielkopolsce. Stworzenie monografii wielkopolskiego rzemiosła pozwoliło na zidentyfikowanie problemów, a zarazem potencjału rzemiosła w aktywizacji kształcenia zawodowego. Celami szczegółowymi projektu było zbadanie wizerunku rzemiosła i szkolnictwa zawodowego, wypracowanie rekomendacji, co do współpracy rzemiosła z sektorem edukacji i władzami samorządowymi, dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

4 - 5.06.2011 - w Gimnazjum nr 56 w Poznaniu odbyła się Poznańska Konferencja GeoGebry. Konferencja zainicjowana przez nauczycieli Gimnazjum 56, członków Stowarzyszenia ROSE: Hannę Zimniak i Krzysztofa Winnickiego skierowana była do nauczycieli matematyki miasta Poznania wszystkich poziomów edukacyjnych, a także do innych osób zainteresowanych nauczaniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkole.  (więcej ...)

5-6.06.2011 - Kongres Polskiej Edukacji w Warszawie zgromadził ok. 2,5 tysiąca nauczycieli, dyrektorów, konsultantów metodycznych, samorządowców, wizytatorów kuratoriów oświaty, a także pracowników naukowych wyższych uczelni oraz przedstawicieli różnych instytucji związanych z edukacją. Rozmawiano o kierunkach rozwoju polskiej edukacji oraz strategii do 2035 roku. Kongres otworzył profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej. W części otwierającej to wielkie wydarzenie minister Michał Boni odniósł się do niezwykle ważnego dokumentu, jakim jest Raport o stanie edukacji 2010 opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Raport łączy zagadnienia oświatowe z potrzebami rynku pracy, polityki spójności społecznej oraz demografii, która znacząco będzie wpływała na system edukacji w najbliższych 20-30 latach. Kongres stworzył możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji, dyskusji pomiędzy zaproszonymi ekspertami w dziedzinie kształcenia i wychowania, a nade wszystko wymiany doświadczeń i refleksji. Uczestnikami tego wyjątkowego spotkania edukacyjnego była pani Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler oraz pracownicy KO w Poznaniu.
Organizatorem Kongresu Polskiej Edukacji był Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie; więcej informacji: http://eduentuzjasci.pl

01.06.2011 - młodzi posłowie z całej Polski, w tym również z naszego województwa, uczestniczyli w XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem debaty zorganizowanej podobnie jak w latach ubiegłych w budynku Sejmu RP był "Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej". Przed wyjazdem do Warszawy młodzież z Wielkopolski, cztredziestu dwóch uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, spotkała się z wojewodą wielkopolskim Piotrem Florkiem i wicekurator Hanną Rajcic - Mergler. W spotkaniu wzięła również udział posłanka Platwormy Obywatelskiej Bożena Szydłowska. ( zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3)

MAJ 2011


27.05.2011 - Wielkopolski Kurator Elżbieta Walkowiak wzięła udział w uroczystości zakończenia i rozdania nagród w ramach XXXV Olimpiady Języka Angielskiego 2010/2011 r.
Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny. Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.
W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 w I etapie (szkolnym) XXXV Olimpiady Języka Angielskiego brało udział ponad 22 000 uczniów z 894 szkół ponadpodstawowych w kraju. Zawody polegały na rozwiązaniu testów gramatycznych, słownictwa, luk i tłumaczeniowych. Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów zostali zakwalifikowani do II etapu olimpiady – okręgowego. Spośród 56 uczestników finału dwudziestu z najlepszymi wynikami otrzymało tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady.

20.05.2011 - odbyła się uroczystość nadania imienia Integracji Europejskiej Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym. W uroczystościach wzięła udział Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty.(więcej ...)

18-19.05.2011 - w Pałacu Biskupów w Ciążeniu, na Konwencie Oświatowców z województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego, spotkali się kierownicy, dyrektorzy i naczelnicy wydziałów, którzy w powiatowych jednostkach samorządowych zajmują się oświatą. Na konwencie obecni byli także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupeckiego. Gośćmi specjalnymi był: wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. (więcej ...)

18.05.2011 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach była gospodarzem III Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele 17 szkół noszących imię Jana Pawła II. Gościem tego zjazdu była Wicekurator Oświaty Pani Dorota Kinal. (więcej ...)

18.05.2011 - Wicekurator Oświaty Pani Dorota Kinal na zaproszenie Starosty Pilskiego Pana Mirosława Mantaja wzięła udział w konferencji wojewódzkiej pod nazwą „Kształcenie modułowe w Wielkopolsce”, która miała miejsce w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. (więcej ...)

16.05.2011 - Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak wzięła udział w otwarciu wystawy "Nauczyciel i jego uczniowie", którą można zobaczyć w holu głównym Urzędu Wojewódzkiego. Prezentowane prace wystawione zostały przez dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” w Poznaniu oraz ich nauczyciela plastyki Sławomira Wrembla w ramach odbywającego się 20 marca Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Zawsze Razem” jest szkołą, w której uczy się młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami narządu ruchu. Szkoła realizuje swoje zadania m. in. poprzez umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań artystycznych uczniów.
Do 1 czerwca br. będzie można obejrzeć jak poprzez pracę artystyczną uczniowie wyrażają swoje spojrzenie na otaczający świat.
( zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3)

13.05.2011 - w uroczystości pod hasłem Zjednoczeni w różnorodności wzięła udział Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Pod takim hasłem przebiegała uroczystość nadania imienia Unii Europejskiej Zespołowi Szkolno - Gimnazjalnemu w Trąbczynie. Nadanie imienia zbiegło się z obchodami 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. Św. Stanisława, gdzie poświęcono sztandar. Później nastąpił przemarsz wszystkich uczestników pod budynek szkoły, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Niesamowite wrażenie na wszystkich wywarła prezentacja multimedialna przedstawiająca 100-letnią historię szkoły. Na uroczystości nie zabrakło również pocztów sztandarowych ze szkół - także z Poznania, gdzie patronem jest również Unia Europejska.
( zdjęcie 1, zdjęcie 2)

13.05.2011 – Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak wzięła udział w otwarciu rozbudowanej części Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. Pani Kurator szczególne wyrazy podziękowania skierowała do tych, którzy nie szczędząc trudu i czasu przyczynili się do rozpoczęcia i szczęśliwego zakończenia budowy oraz życzyła, aby atmosfera panująca  w ośrodku pozwalała aktywnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i promocji przepisów o ruchu drogowym.
W tym dniu w Ośrodku Ruchu Drogowego odbył się również Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

12.05.2011 - Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak wzięła udział w spotkaniu młodzieży i nauczycieli ze Smoleńskiego Korpusu Kadetów ze społecznością Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu. Wymiana pomiędzy Korpusem Kadetów w Smoleńsku a polskim gimnazjum z Poznania jest następstwem wspólnych Marszy Pamięci w Katyniu organizowanych przez poznańskie Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS. Dzięki tej wizycie rosyjska i polska młodzież mogła lepiej poznać historię, kulturę i tradycje naszych krajów.
Pani Kurator wyraziła przekonanie, że towarzyszący wymianie pozytywny klimat, realizowanie wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych pozwoli rozwijać współpracę także w następnych latach. Zachęciła również uczniów i pedagogów do poszukiwania nowych form poznawania się i porozumienia polsko-rosyjskiego.

09.05.2011 - Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak wspólnie z władzami samorządu, komendantami policji, straży pożarnej, przedstawicielami wojska, młodzieżą oraz kombatantami złożyła kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców i Żołnierzy Alianckich na poznańskiej Cytadeli. Po przemówieniach wojewody wielkopolskiego i dowódcy garnizonu poznańskiego na stokach poznańskiej Cytadeli odczytany został Apel Pamięci. Wojewoda uhonorował członków Ligii Obrony Kraju srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi.

03.05.2011 - Wicekurator Oświaty Pani Hanna Rajcic-Mergler wraz z Wojewodą Wielkopolskim, przedstawicielami władz miasta i regionu, ułanami i poznaniakami wzięła udział w obchodach 220. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Obchody święta Konstytucji 3 Maja tradycyjnie rozpoczęła uroczysta mszą święta, następnie prowadzony przez orkiestrę barwny korowód przemaszerował na Stary Rynek, gdzie u stóp ratusza odbyły się główne uroczystości. Z okazji okrągłej rocznicy uchwalenia konstytucji uczczono pamięć jej twórców składając kwiaty przy posągu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Sali Sądowej Ratusza.

02.05.2011 - Wicekurator Oświaty Pani Hanna Rajcic-Mergler uczestniczyła w obchodach Dnia Flagi zorganizowanych pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkimi. Dzień Flagi jest jednym z najmłodszych i najbardziej radosnych polskich świąt. W tym roku obchody miały wyjątkowy charakter, uświetnił je bowiem biało-czerwony, największy w Europie Mazurek. Krojenie tego niezwykłego ciasta o długości ponad 7 metrów było trudną sztuką. Dzieło rozpoczął Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wraz z Piotrem Koperskim, podstarszym Cechu Cukierników i Piekarzy.

 

KWIECIEŃ 2011


18-19.04.2011 - w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Adama Mickiewicza oraz Polskich Romantyków. Uczestników konkursu oceniał m.in. Zbigniew Grochal, aktor Teatru Nowego z Poznania, który po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, ucieszył słuchaczy mini recitalem poezji Mickiewicza, Słowackiego i Miłosza. Organizatorami konkursu są Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział w Śmiełowie oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. (więcej ...)

18.04.2011 - w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Walkowiak z przedstawicielami organów prowadzących szkoły i placówki z terenu powiatów południowej Wielkopolski.
Spotkanie dotyczyło roli organów prowadzących w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym a ponadto kwalifikacji i awansu zawodowego nauczycieli.
Zakończył się tym samym cykl spotkań WKO z przedstawicielami organów prowadzących, które wcześniej odbyły się w Poznaniu, Lesznie, Pile i Koninie. ( zdjęcie 1, zdjęcie 2)

10.04-15.04.2011 - w Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbyła się wizyta studyjna w ramach Programu CEDEFOP-STUDY VISITS nr 198 „Evaluation als Mitel zur Beeinflussung von Schulqualitat”. Na zaproszenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do Poznania przybyli eksperci ds. ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkół z Niemiec, Holandii, Francji, Włoch, Turcji i Czech. Celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat ewaluacji i jej wpływu na jakość pracy szkoły. (więcej ...)

13.04.2011 – Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak wzięła udział w uroczystościach 71. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele Ojców Dominikanów w intencji Polaków pomordowanych na Wschodzie, następnie poświęcono tabliczki epitafijne w Kaplicy Katyńskiej. Nazwiska Karola Dzubińskiego, Romana Święcickiego, Aleksandra Gizelli i Konstantego Łaszewskiego - Grzymały zostały umieszczone obok pozostałych kilkuset epitafiów poświęconych Wielkopolanom zamordowanym w Katyniu, Charkowie i Twerze. Także podczas uroczystości przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru przypomniano o cierpieniach tych Polaków, którzy byli masowo deportowani na Sybir.

11.04.2011 - w Kinie „Muza” odbył się pokazowy warsztat edukacyjny w ramach kampanii edukacyjnej pt.: „Uczymy się Razem Żyć – Dzieciaki z Podwórka !” realizowanej przez Stowarzyszenie Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. W spotkaniu brały udział dzieci z poznańskich szkół podstawowych wraz z nauczycielami. Projekt związany jest z edukacją włączającą, nawiązującą do zasady równych szans na wszystkich poziomach edukacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Jednym z głównych celów kampanii jest włączenie społeczne dzieci z niepełnosprawnością, w system szkolnictwa ogólnodostępnego. Projekt objęty został Honorowym Patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

08.04.2011 - w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak z przedstawicielami organów prowadzących szkoły i placówki. Dotyczyło roli organów prowadzących w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym, kwalifikacji i awansu zawodowego nauczycieli oraz partnerstwa edukacyjnego i jego znaczenia dla oświaty samorządowej.
Podczas narady zostały przedstawione także uwagi i wnioski z bieżącego nadzoru pedagogicznego. ( zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3)

07.04.2011 - na zaproszenie Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty wzięła udział w I Regionalnym Dziecięcym Przeglądzie Pieśni Ludowej „Kukułeczka”. Wspaniałym gospodarzem spotkania młodych artystów był Zespół Szkół w Tulcach. Ponieważ było to pierwsze spotkanie „Kukułeczek”, dzieci śpiewających pieśni ludowe, mamy nadzieję na kontynuację tej wspaniałej imprezy.

06.04.2011 - w Centrum Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń oraz nagród dla 438 laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2010/2011. (więcej ...)

1-3.04.2011 - odbyła się VII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2011 zatytułowana „Szkoła w chmurach, czyli nowe technologie wsparciem rozwoju każdego ucznia”. Konferencja przebiegała pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak, Starosty Nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego oraz Burmistrza Nowego Tomyśla Henryka Helwinga. Jak co roku organizatorzy przygotowali propozycje wykładów i warsztatów dla wszystkich nauczycieli. Wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu nowoczesnej technologii w edukacji wczesnoszkolnej oraz na różnych przedmiotach nauczania. (więcej ...)

MARZEC 2011


31.03.2011 - odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie jako jedyna szkoła podstawowa w powiecie wolsztyńskim otrzymała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna, Andrzej Rogoziński – burmistrz Wolsztyna, starszy wizytator Wawrzyniec Roch Kowalski z leszczyńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz przedstawiciele instytucji, z którymi współpracuje szkoła. Dyrektor Szkoły Artur Łoziński powiedział „Tak jak wolsztyński rzeźbiarz pan Rafał Mencel z lipowego drewna wyrzeźbił postać Patrona Szkoły Michała Drzymały, tak nauczyciele Trójki rzeźbią umysły naszych uczniów, aby wydobyć z nich zdolności, umiejętności oraz pasje. Te cechy rozwijamy zarówno w czasie lekcji, jak i podczas licznych zajęć pozalekcyjnych”.
(więcej ...)

31.03.2011 - w II LO w Poznaniu odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o kontynuacji współpracy między Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu a II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej.
Podczas uroczystości przemówienia wygłosili: Prorektor UAM prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk oraz Dziekan Wydziału Biologii UAM prof.dr hab. Bogdan Jackowiak. W programie uroczystości znalazł się wykład Prodziekana Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka pod tytułem „Biotechnologia i my – fakty i mity”.
Dzięki współpracy uczniowie II LO mają możliwość uczestniczenia w zajęciach tematycznych, wykładach i ćwiczeniach organizowanych na Wydziale Biologii UAM.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, st. wizytator Marta Rambuszek-Niedziela.

30.03.2011 - w Centrum Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń oraz nagród dla laureatów konkursów interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2010/2011. Zaświadczenia wręczyli Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski oraz Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty, którzy gratulowali młodzieży osiągnięć i pasji w dążeniu do pogłębiania wiedzy. Złożyli również podziękowania nauczycielom za pracę oraz wysiłek włożony w merytoryczne przygotowanie wychowanków oraz wspieranie ich w zmaganiach konkursowych. (więcej ...)

30.03.2011 - w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych z czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Pani kurator Elżbieta Walkowiak powitała uczestników konferencji w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Po prezentacjach dotyczących zasad działania poradni, ich współpracy z przedszkolami i szkołami oraz sposobów organizowania kształcenia specjalnego w szkołach, padło wiele pytań, które wskazywały na potrzebę organizowania podobnych spotkań. Wyjaśnienia przedstawicieli Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN pozwoliły rozwiać wątpliwości i obawy dotyczące wprowadzania pakietu rozporządzeń związanych z indywidualizacją nauczania i kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

29.03.2011 - Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych podczas odbywającej się w Poznaniu Międzynarodowej Konferencji Studentów Prawa ELSA. Odwiedzili także Gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu. Myślą przewodnią spotkania były prawa człowieka. Uczniowie opowiedzieli gościom o pracy samorządu szkolnego i organizowanych debatach tematycznych, chętnie też zadawali pytania. ( zdjęcie 1, zdjęcie 2)

24.03.2011 - w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Poznaniu odbyła się konferencja Talenty w szkole – dobre praktyki wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży przygotowana przez Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu. (więcej ...)

22.03.2011 - miało miejsce w Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego uroczyste odsłonięcie tablicy „MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW”, stanowiące symboliczne przypieczętowanie nadania niniejszego tytułu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Gimnazjalnej Galerii na Piętrze”.  (więcej ...)

19.03.2011 - na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Poznaniu odbył się VIII Ogólnopolski Kongres Systemu „Edukacja przez ruch. Rytm i origami", którego autorem jest Dorota Dziamska. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z różnych regionów naszego kraju, pracujących w przedszkolach lub klasach początkowych szkół podstawowych. Nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach, prelekcjach i wykładach dotyczących realizacji założeń systemu Edukacji przez ruch, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, roli wyobraźni oraz wpływu muzyki, rytmu na procesy uczenia się.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty oraz autorka współczesnych tekstów dla dzieci Pani Agnieszka Frączek.

18.03.2011 -  Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty Elżbiecie Walkowiak w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu zademonstrowano  zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji. (więcej ...)

12.03.2011 - w obecności Elżbiety Walkowiak Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród tegorocznej XXXIV Olimpiady Języka Francuskiego. ”
Organizatorzy Olimpiady, Nauczyciele Języka Francuskiego w Polsce „Prof – Europe” zaprosili do Sali Lubrańskiego w Collegium Minus UAM laureatów oraz finalistów centralnego etapu zawodów, który odbył się 10 i 11 marca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (więcej ...)

11.03.2011 - Pani Krystyna Szumilas – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkała się z dyrektorami i nauczycielami rejonu konińskiego w II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie. W spotkaniu udział wzięli: Poseł na sejm RP Tomasz Nowak, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Wiceprezydent Miasta Konina Dariusz Wilczewski, pracownicy Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Koninie oraz przedstawiciele środowisk oświatowych i nauczycielskich związków zawodowych. (więcej ...)

11.03.2011 - od 18 lutego, w każdy piątek i sobotę w Wielkopolsce odbywają się wojewódzkie eliminacje konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych. W finałach uczestniczy ogółem ok. 1500 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego województwa. Największą liczbę finalistów odnotował Wojewódzki Konkurs Geograficzny i Wojewódzki Konkurs Historyczny, które mogą stanowić przykład skali przedsięwzięcia konkursowego. (więcej ...)

10.03.2011 - z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Elżbiety Walkowiak Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące propozycji zawartych w ustawie o pieczy zastępczej. Pomysł spotkania podyktowany był trwającą w Sejmie RP debatą na temat projektu. Przybyli goście zastanawiali się nad nową instytucją - asystentów rodzinnych, których zadaniem ma być praca z rodzinami zagrożonymi społecznym lub ekonomicznym wykluczeniem, a także zmianami w Kodeksie Rodzinnym, które mają lepiej chronić dobro dziecka i rodziny. Organizatorzy spotkania - poseł Agnieszka Kozłowska - Rajewicz i Zbigniew Mamys z Instytutu Obywatelskiego oraz zaproszeni goście dyskutowali o przepisach stymulujących rozwój rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych.

10.03.2011 - Dom Żołnierza przy ulicy Niezłomnych stał się miejscem, w którym ożyły tradycje Wielkopolskiej Kuchni. Dwie kapituły: konsumencka i specjalistyczna oceniały szynki, kiełbasy i ogonówki, wyroby kultywujące wielkopolskie dziedzictwo kulinarne. Udział Elżbiety Walkowiak Wielkopolskiego Kuratora Oświaty stal się początkiem rozmowy o stanie rzemiosła w Poznaniu. Ubolewano, że przy obecnym zainteresowaniu młodzieży zawodami związanymi z wyrobem wędlin, tradycyjne smaki wędzonek i kiełbas pozostaną już tylko w naszej pamięci. (więcej ...)

07.03.2011 - na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty wzięła udział w Poznańskiej Gali Sportu. Podczas uroczystości w Teatrze Polskim szczególnie wyróżnieni zostali stypendyści miasta Poznania w kategorii senior, medaliści ME i MŚ za rok 2010 w kategorii Junior oraz najlepsze poznańskie kluby w klasyfikacji Sportu Młodzieżowego w Polsce w roku 2010.

07.03.2011 - Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty wzięła udział w uroczystym otwarciu Sali Gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na zaproszenie pani dyrektor Aliny Chojnackiej przybyli włodarze miasta, prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Gerard Sowiński oraz nauczyciele i przyjaciele „Marcinka”. (więcej ...)

04-06.03.2011 - odbyły się XV Targi Edukacyjne w Poznaniu pod Honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania. W tym roku w Targach uczestniczyło 280 wystawców a liczbę zwiedzających szacuje się na 45000. Uhonorowanie MEN i ODN w Poznaniu Medalem jubileuszowym z okazji 90 Międzynarodowych Targów Poznańskich było wyrazem uznania i podziękowaniem za wieloletnią współpracę. Szczególnym zainteresowanie cieszyły się panele dyskusyjne. W panelu zatytułowanym Szkoła miejscem kształtowania postaw obywatelskich udział wzięli prof. Waldemar Łazuga, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, ekspert w zakresie praw człowieka Miłosz Czerniejewski oraz dr Natalia Bloch z UAM i Wiesława Surdyk – Fertsch przewodnicząca Komisji Oświaty Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. (więcej ...)

LUTY 2011


21.02.2011 – Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Polskich Romów przygotowało wystawę „Poznaj swojego sąsiada” adresowaną przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych z naszego regionu. Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty uczestniczyła w otwarciu wystawy, która może stać się interesującą lekcją kultury i historii Romów. Celem ekspozycji prezentowanej w holu głównym Urzędu Wojewódzkiego jest pokazanie znanych Romów, zerwanie z istniejącymi stereotypami i budowanie wzajemnej tolerancji. ( zdjęcie 1)

18.02.2011 - w Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczystość nadania jej zaszczytnego i zobowiązującego tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”. Wyróżnienie przyznawane jest placówkom odkrywającym, promującym i wspierającym uzdolnienia dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa Nr 9 wyróżnienie to otrzymała jako pierwszą w powiecie ostrowskim i 32 w Wielkopolsce. (więcej ...)

07-12.02.2011 - w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu pod patronatem Katarzyny Hall – Ministra Edukacji Narodowej, Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Janusza Pęcherza – Prezydenta Miasta Kalisza oraz Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty odbył się XXXIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Organizatorem festiwalu było Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”, współorganizatorem Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu, a partnerami: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. (więcej ...)

STYCZEŃ 2011


27.01.2011 - w sali im. Witolda Celichowskiego mieszczącej się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Konkurs Dzień Babci 2011". Organizatorem konkursu było Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii, realizujące zadania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. (więcej ...)

05.01.2011 - w Zespole Szkół Technicznych im. Michała Drzymały w Poznaniu, odbyła się konferencja na temat: „Substancje psychoaktywne i ich wpływ na współczesną młodzież”.  W konferencji zorganizowanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wzięło udział 167 pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Poznania oraz powiatów poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, śremskiego, średzkiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego. Celem konferencji było rozszerzenie i upowszechnienie wiedzy związanej z uzależnieniami, w szczególności dotyczącej tzw. dopalaczy oraz przedstawienie sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. (więcej ...)